• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Ο αμπελώνας

 


 

Ο αμπελώνας της οικογένειας Τσιμπίδη βρίσκεται στη Γράμμουσα Λακωνίας, ένα τόπο με παράδοση στη καλιέργεια του αμπελιού και την παραγωγή του κρασιού.Ο αμπελώνας καλλιεργείτε σύμφωνα με τους κανονισμούς της ορθής γεωργικής πρακτικής και έχει φυτευθεί με τοπικές ποικιλίες ώστε αυτές να αναδειχθούν όσο το δυνατόν καλύτερα.

 

                 Copyright © 2013 Κρασιά Τσιμπίδη                                                                                       Powered by Weblime